Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu
presenting

Διατμηματικά / Διεπιστημονικά Σεμινάρια

Σύνδεσμοι Υλικού Σεμιναρίων

“Δομή της Ύλης και Δυναμική: Φασματοσκοπικές Τεχνικές και Εφαρμογές” 

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023.

Εισηγητές:

“Τα πολυώνυμα Legendre και η χρήση τους στη Φυσική και τη Χημεία” 

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022.

Εισηγητές: