Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu
cmt (5)

Επιτροπές της Σχολής

Στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής, έχουν συσταθεί οι εξής Επιτροπές:

(Μετά από κλήρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις 24.10.2023)

  • Κωνσταντίνος Γιολδάσης, Διοικητικός Υπάλληλος του Τμήματος Μαθηματικών (Πρόεδρος)
  • Ανέστης Αγαπιάδης, Διοικητικός Υπάλληλος της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών (μέλος)
  • Άρτεμις Μπίτου, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Χημείας (μέλος)
  • Χαρά Ηλία, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Μαθηματικών (αναπληρωματική Πρόεδρος)
  • Αναστασία Αναστασίου, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Φυσικής (αναπληρωματικό μέλος)
  • Ξανθή Τουτουνζόγλου, Διοικητική Υπάλληλος του Τμήματος Χημείας (αναπληρωματικό μέλος)