Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu
ΕΠΙΤΙΜΟΣ

Επίτιμοι Καθηγητές & Επίτιμοι Διδάκτορες

Επίτιμοι Καθηγητές

Ο τίτλος του Επίτιμου Καθηγητή ακαδημαϊκού Τμήματος απονέμεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Καθηγητή άλλου Α.Ε.Ι. που διέπρεψε στην επιστήμη που θεραπεύει το ακαδημαϊκό Τμήμα, μετά από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η απονομή του τίτλου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τμήμα Φυσικής

Επίτιμοι Διδάκτορες

Ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα ακαδημαϊκού Τμήματος απονέμεται απο τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε προσωπικότητες που έχουν διαπρέψει στην επιστήμη, την τέχνη, τα γράμματα ή προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα, την Ελλάδα ή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μετά από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας και σε συνέχεια σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Τμήμα Μαθηματικών

Oscar Kempthorne, 10/06/1993

Τμήμα Χημείας

Murray H. Goodman, 28/11/1995

Ιvano Bertini, 23/10/2002

Klaus Unger, 23/10/2002

Richard R. Ernst, 10/11/2010                             Nobel Prize in Chemistry – 1991

Akira Suzuki, 19/04/2012                                   Nobel Prize in Chemistry – 2010

Aaron Ciechanover, 27/11/2019                        Nobel Prize in Chemistry – 2004