Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Καθορισμός Προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)

περισσότερα

Έπαινος Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2020-2022

περισσότερα

Μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λίστα του Πανεπιστημίου Stanford

περισσότερα

Ανακοίνωση των Κοσμητόρων των Σ.Θ.Ε. σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

περισσότερα

Σχολή Θετικών Επιστημών

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το δεύτερο στη σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έτος ίδρυσης : 1966).

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 1970 και είναι το τρίτο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο της Χημείας.

… Με προσήλωση στη διδασκαλία και την έρευνα και με σεβασμό στον πολίτη και την κοινωνία το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής εξελίσσεται συνεχώς συμβάλλοντας στη δημιουργία ακαδημαϊκής παράδοσης.

Γεώργιος Φλούδας

Καθηγητής
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόεδροι Τμημάτων

Χάρης Παπαδόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

Σαμουήλ Κοέν, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής

Ιωάννης Πλακατούρας, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας