Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Απονομή "Έπαινου Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών" 2018-2020

περισσότερα

Εκλογή στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

περισσότερα

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών στη λίστα του Stanford

περισσότερα

Σχολή Θετικών Επιστημών

Ακαδημαϊκά Τμήματα

Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι το δεύτερο στη σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έτος ίδρυσης : 1966).

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 1970 και είναι το τρίτο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο της Χημείας.

… Με προσήλωση στη διδασκαλία και την έρευνα και με σεβασμό στον πολίτη και την κοινωνία το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής εξελίσσεται συνεχώς συμβάλλοντας στη δημιουργία ακαδημαϊκής παράδοσης.

Γεώργιος Φλούδας

Καθηγητής
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πρόεδροι Τμημάτων

Θεόδωρος Βλάχος, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

Παναγιώτης Κόκκας, Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής

Μαρία Λουλούδη, Καθηγήτρια

Πρόεδρος Τμήματος Χημείας