Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

Με το πέρας της διαδικασίας εκλογής για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας που διεξήχθη τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα αξιώματα με διετή θητεία, από 01.09.2020 έως 31.08.2022 […]

Περισσότερα

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών

Με το πέρας της διαδικασίας εκλογής για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών που διεξήχθη τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα αξιώματα με διετή θητεία, από 01.09.2020 έως 31.08.2022 […]

Περισσότερα

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε   Α) υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό […]

Περισσότερα

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Περισσότερα

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Περισσότερα