Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών. Από την Κοσμητεία

Περισσότερα

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών. Από την Κοσμητεία

Περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ήτοι: Γενική Συνέλευση Σχολής Θετικών Επιστημών  και Κοσμητεία […]

Περισσότερα

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών, ήτοι: Γενική Συνέλευση Σχολής Θετικών Επιστημών  και Κοσμητεία Σχολής […]

Περισσότερα

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λίστα του Πανεπιστημίου Stanford

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητή κ. Γεώργιου Φλούδα, που αφορά την περίληψη μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη λίστα του Πανεπιστημίου Stanford. Από την Κοσμητεία […]

Περισσότερα

Εκλογή στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία ορίστηκε με το Α.Π.  334/09.06.2021 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, έχει την τιμή να […]

Περισσότερα

Ανακήρυξη Υποψήφιου Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Ιωάννινα, 11  Ιουνίου 2021 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψήφιο για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής […]

Περισσότερα

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τριετή θητεία, για το διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024

Η Σχολή Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τριετή θητεία, για το διάστημα από 01.09.2021 έως 31.08.2024. Ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η […]

Περισσότερα