Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 1970 και είναι το τρίτο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αποστολή του Τμήματος Φυσικής είναι αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα (τεχνολογίες υλικών, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, ατμοσφαιρικές επιστήμες, και παιδαγωγικά), και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας. Για το πλούσιο ερευνητικό του έργο το Τμήμα χαίρει διεθνούς αναγνώρισης ενώ διαδραματίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθαι της χώρας.

Το Τμήμα Φυσικής οργανωτικά απαρτίζεται από 4 Τομείς (Φ.Ε.Κ. 77/Β/28.02.1983):

 1. Αστρογεωφυσικής
 2. Θεωρητικής Φυσικής
 3. Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
 4. Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Αναστασία Αναστασίου

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
«Μεταβατικό» Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνα: 26510 07490,7491,7192
Fax: 26510 07008
E-mail: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα: www.physics.uoi.gr

Το Τμήμα σε αριθμούς

 • Μέλη ΔΕΠ: 39
 • Συμβασιούχοι Διδάσκοντες :3
 • Ε.Ε.Π. : 0
 • Ε.ΔΙ.Π. : 9
 • Ε.Τ.Ε.Π. : 4
 • Διοικητικό Προσωπικό : 4
 • Προπτυχιακοί Φοιτητές : 1763
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 60
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες : 51
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές : 9


Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (υφιστάμενη κατάσταση την 01.03.2022)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι