Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής ιδρύθηκε το 1970 με το Ν.Δ. 746/1970 (Φ.Ε.Κ. 267/Α/12.12.1970) και είναι το τρίτο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αποστολή του Τμήματος Φυσικής είναι αφενός η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα (τεχνολογίες υλικών, χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, ατμοσφαιρικές επιστήμες, και παιδαγωγικά), και αφετέρου η παραγωγή πρωτότυπης υψηλού επιπέδου έρευνας. Για το πλούσιο ερευνητικό του έργο το Τμήμα χαίρει διεθνούς αναγνώρισης ενώ διαδραματίζει ένα σημαντικότατο ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθαι της χώρας.

Το Τμήμα απαρτίζεται οργανωτικά από 4 Τομείς (Φ.Ε.Κ. 77/Β/28.02.1983):

 • Αστρογεωφυσικής
 • Θεωρητικής Φυσικής
 • Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
 • Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και Επιφανειών

Πιστοποίηση

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Φυσικής του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Π.Π.Σ. της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο Σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Αναστασία Αναστασίου

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής
“Μεταβατικό” Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
45110 – Ιωάννινα

Τηλέφωνα: +30-26510-07490, 07491, 07192
Fax: +30-26510-07008
E-mail: gramphys@uoi.gr
Ιστοσελίδα: www.physics.uoi.gr

Το Τμήμα σε αριθμούς

Ερευνητικά Εργαστήρια

 • Μέλη Δ.Ε.Π. : 33
 • Συμβασιούχοι Διδάσκοντες : 1
 • Μέλη Ε.Ε.Π. : 0
 • Μέλη Ε.ΔΙ.Π. : 9
 • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. : 3
 • Διοικητικό Προσωπικό : 4
 • Προπτυχιακοί Φοιτητές : 1.583
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές : 44
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες : 48
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές : 7

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 (υφιστάμενη κατάσταση την 12.04.2024)

 • Εργαστήριο Αστρονομίας
 • Εργαστήριο Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
 • Εργαστήριο Ηλεκτρονικής – Τηλεπικοινωνιών και Εφαρμογών
 • Α ́ Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
 • Β ́ Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής
 • Α ́ Εργαστήριο Φυσικής (Φασματοσκοπίας Μössbauer και Φυσικής Υλικών)
 • Β ́ Εργαστήριο Φυσικής (Υψηλών Ενεργειών και Εφαρμογών)
 • Γ ́ Εργαστήριο Φυσικής (Ατομικής και Μοριακής Φυσικής)
 • Δ ́ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Επιφανειών)
 • Ε ́ Εργαστήριο Φυσικής (Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Επιστήμης των Υλικών)
 • ΣΤ ́ Εργαστήριο Φυσικής (Πυρηνικής Φυσικής)