Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu
Hea

Επικοινωνία

Προϊστάμενος της Γραμματείας της Κοσμητείας
 
Ανέστης Π. Αγαπιάδης, M.Sc.
Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
Τηλέφωνο: +30-26510-07175
E-mail: aagapiad@uoi.gr
uoiPI
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών
“Μεταβατικό” Κτίριο Διοίκησης, Γραφείο 101
Πανεπιστημιούπολη
45110 – Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +30-26510-07175
E-mail: sxolithet@uoi.gr
Free Global Counter