Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Ιστορία

Η Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε με το με το Ν.Δ. 746/1970 (Φ.Ε.Κ. 267/Α/12.12.1970) και περιλάμβανε τα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής. Η Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 128/1983  (Φ.Ε.Κ. 57/Α/03.05.1983) και περιλάμβανε τα Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας. Η Σχολή Θετικών Επιστημών ανασυγκροτήθηκε με το Π.Δ. 105/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/A/05.06.2013), ως αποτέλεσμα του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» και έλαβε τη σημερινή της μορφή με το Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/04.08.2017). Αποτελεί μία από τις ένδεκα (11) Σχολές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

  • Μαθηματικών (έτος ίδρυσης 1966) με το Β.Δ. 223/1966 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/14.03.1966)
  • Φυσικής (έτος ίδρυσης 1970) με το Ν.Δ. 746/1970 (Φ.Ε.Κ. 267/Α/12.12.1970)
  • Χημείας (έτος ίδρυσης 1977) με το Π.Δ. 723/1976 (Φ.Ε.Κ. 262/Α/06.10.1976)


Επετειακοί Λογότυποι

50 Χρόνια Τμήματος Μαθηματικών 


40 Χρόνια Τμήματος Χημείας

 

Διατελέσαντες Κοσμήτορες της Φυσικομαθηματικής Σχολής

✝ Bασίλειος Στάϊκος 1973-1975
✝ Kωνστανίνος Πολυδωρόπουλος 1975-1976
Γεώργιος Tζιβανίδης 1976-1977
Γεώργιος Aνδριτσόπουλος 1977-1978
✝ Διονύσιος Mεταξάς 1978-1979
✝ Δημήτριος Mηλιώτης 1979-1980
Παναγιώτης Παπαϊωάννου 1980-1981
✝ Χρήστος Παπαγεωργόπουλος 1981-1983

Διατελέσαντες Kοσμήτορες της Σχολής Θετικών Eπιστημών

✝ Aντώνιος Σδούκος 1983-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988
Xρίστος Φίλος 1988-1991
✝ Διονύσιος Mεταξάς 1991-1994
Παναγιώτης Παπαϊωάννου 1994-1997
Σοφοκλής Γαλάνης 1997-2000, 2000-2003
Γεώργιος Καρακώστας 2003-2006, 2006-2010
Χρήστος Μπαϊκούσης 2010-2014
Κωνσταντίνος Κοσμίδης 2014-2018, 2018 – 2021

    
    
    
    

Aφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών από 31.08.2014

31.08.2014

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Κωνσταντίνος Βαγιονάκης

31.08.2015

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Χριστάκης Μπαϊκούσης

·         τ. Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Ιωάννης Σταυρουλάκης

·         τ. Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Επίκουρος Καθηγητής Στυλιανός – Δημήτριος Φούλιας

Λέκτορας Ηλίας Τριανταφυλλόπουλος

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Κωνσταντίνος Αλυσανδράκης

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Εμμανουήλ Παπαμιχαήλ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Γεώργιος Τσαπαρλής

31.08.2016

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Θεοχάρης Κοσμάς

31.08.2017

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Γεώργιος Καρακώστας

·         τ. Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

·         τ. Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Παναγιώτης Τσαμάτος

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Παναγιώτης Κωσταράκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας Βασιλική Θεοδώρου – Κασιούμη

31.08.2018

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Κυριάκος Ταμβάκης

·         τ. Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας

Επίκουρος Καθηγητής Χαράλαμπος Κολάσης

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Μιχαήλ Κοντομηνάς

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κωνσταντούλα Ακρίδα

31.08.2019

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Σωτήριος Λουκάς

·         τ. Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

·         τ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Γλυνός

Λέκτορας Σωκράτης Μπαλτζής

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Θωμάς Μπάκας

·         τ. Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής

·         τ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Ιωάννης Γεροθανάσης

·         τ. Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

·         τ. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Παναγιώτης Δεμερτζής

Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας Αγνή Κοσμά-Μυλωνά

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Άδωνης Μιχαηλίδης

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Δημόκριτος Τσουκάτος

31.08.2020

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Δημήτριος Νούτσος

·         τ. Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Τιβέριος Βαϊμάκης

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Γεώργιος Βαρβούνης

Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Θεμιστοκλής Καμπανός

Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνιος Ζαρκάδης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευγενία Πάνου-Πομώνη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Σκούλικα