Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Χαιρετισμός του Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζω στο δικτυακό τόπο της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Σχολή Θετικών Επιστημών αποτελεί τη μετεξέλιξη της Φυσικομαθηματικής Σχολής (ιδρύθηκε το 1970). Σήμερα στα πλαίσια της Σχολής λειτουργούν τρία Τμήματα:

  • Τμήμα Μαθηματικών
  • Τμήμα Φυσικής
  • Τμήμα Χημείας

Βασικοί στόχοι της Σχολής είναι:

  • Η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των φοιτητών/τριών
  • Η διεξαγωγή έρευνας αιχμής  με την παραγωγή διακριτού διεθνώς ερευνητικού έργου
  • Η εξωστρέφεια προς όφελος του κοινωνικού συνόλου

Τα προγράμματα σπουδών των τριών Τμημάτων είναι καλά διαρθρωμένα, ευέλικτα και μοντέρνα. Παρέχουν υψηλού επιπέδου προπτυχιακή εκπαίδευση σε σύγχρονα γνωστικά πεδία απαραίτητα για την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ένα αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε πιο εξειδικευμένους τομείς. 

Μεγάλο
ς αριθμός υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών υποστηρίζεται μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων και υποτροφιών των μελών Δ.Ε.Π. τόσο από Ευρωπαϊκούς όσο και από εθνικούς φορείς. Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής ξεχωρίζουν για το υψηλό επιστημονικό τους κύρος και τις επιστημονικές τους διακρίσεις.  

Με προσήλωση στη διδασκαλία και την έρευνα και με σεβασμό στον πολίτη και την κοινωνία το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό της Σχολής εξελίσσεται συνεχώς συμβάλλοντας στη δημιουργία ακαδημαϊκής παράδοσης.

Στον δικτυακό τόπο της Σ.Θ.Ε. θα βρείτε πληροφόρηση σχετικά με την αναγνώριση του ερευνητικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. καθώς και των προπτυχιακών μας φοιτητών. Στους επιμέρους δικτυακούς τόπους των Τμημάτων υπάρχουν πληροφορίες που αφορούν στη δομή τους, τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τους κανονισμούς λειτουργίας, τα ερευνητικά προγράμματα, κ.α.

Γεώργιος Φλούδας

Καθηγητής
Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων