Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μαθηματικών ιδρύθηκε το 1966 με το Β.Δ. 223/1966 (Φ.Ε.Κ. 58/Α/14.03.1966) και είναι το δεύτερο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην 50-ετή και πλέον εξελικτική του πορεία, το Τμήμα Μαθηματικών πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης. Σήμερα, διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο επιστημονικό γίγνεσθαι όχι μόνο της περιοχής των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, αλλά της χώρας, γενικότερα. Το ερευνητικό του έργο και η ερευνητική του παρουσία αναγνωρίζεται διεθνώς. Το Πρόγραμμα Σπουδών του – τόσο στον προπτυχιακό, όσο και τον μεταπτυχιακό κύκλο – χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό και θεραπεύει όλους τους σύγχρονους κλάδους της μαθηματικής επιστήμης.

Το Τμήμα απαρτίζεται οργανωτικά από 4 Τομείς (Φ.Ε.Κ. 149/Β/06.04.1983 και Φ.Ε.Κ. 2418/Β/07.06.2021):

 • Μαθηματικής Ανάλυσης
 • Άλγεβρας και Γεωμετρίας
 • Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών

Πιστοποίηση

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Μαθηματικών του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Π.Π.Σ. της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο Σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Χαρά Ηλία

Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών
“Μεταβατικό” Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
45110 – Ιωάννινα

Τηλέφωνα: +30-26510-07428, 07493, 07492, 07190
Fax: +30-26510-07005
E-mailgrammath@uoi.gr
Ιστοσελίδα: www.math.uoi.gr

Το Τμήμα σε αριθμούς

Ερευνητικά Εργαστήρια

 • Μέλη Δ.Ε.Π.: 23
 • Συμβασιούχοι Διδάσκοντες : 2
 • Μέλη Ε.Ε.Π. : 0
 • Μέλη Ε.ΔΙ.Π. : 2
 • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. : 2
 • Διοικητικό Προσωπικό : 4
 • Προπτυχιακοί Φοιτητές : 2.414
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 29
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες : 9
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές : 1

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023 (υφιστάμενη κατάσταση την 01.03.2023)

 • Εργαστήριο Μαθηματικής Ανάλυσης
 • Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Άλγεβρας – Γεωμετρίας
 • Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Λειτουργιών
 • Εργαστήριο Εφαρμοσμένων και Υπολογιστικών Μαθηματικών
 • Εργαστήριο Πληροφορικής