Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu
uncom

Εκπρόσωποι της Σχολής σε Πανεπιστημιακές Επιτροπές

Με σχετικές αποφάσεις της Κοσμητείας, έχουν οριστεί οι Εκπρόσωποι της Σχολής σε Πανεπιστημιακές Επιτροπές.