Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Τα αποτελέσματα των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη Εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά στις 19 Ιουνίου 2024 έχουν ως εξής: Εκπρόσωποι Μελών Ε.ΔΙ.Π. Για […]

Read More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διάρκεια της θητείας είναι […]

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής, με […]

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής, με θητεία […]

Read More

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, Εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024 αναδείχθηκαν […]

Read More