Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Προσκλήσεις & Ημερήσιες Διατάξεις Συνελεύσεων της Κοσμητείας

Οι Προσκλήσεις στις συνεδριάσεις της Συνέλευσης της Κοσμητείας της Σχολής, οι οποίες περιλαμβάνουν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ανά ακαδημαϊκό έτος.