Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας ιδρύθηκε το 1977 με το Π.Δ. 723/1976 (Φ.Ε.Κ. 262/Α/06.10.1976) και είναι το τέταρτο σε σειρά αρχαιότητας Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Τμήμα Χημείας φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλλει στις εξελίξεις στον χώρο της Χημείας. Όντας καταξιωμένο στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει θέσει τρεις βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του. Η φοίτηση οδηγεί σε πτυχίο Χημείας με πλήρη επάρκεια και επαγγελματικά δικαιώματα.

Το Τμήμα απαρτίζεται οργανωτικά από 4 Τομείς (Φ.Ε.Κ. 149/Β/06.04.1983):

 • Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
 • Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
 • Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
 • Φυσικοχημείας

Πιστοποίηση

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος Χημείας του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας Π.Π.Σ. της ΕΘ.Α.Α.Ε. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο Σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Ξανθή Τουτουνζόγλου

Γραμματεία Τμήματος Χημείας
“Μεταβατικό” Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
45110 – Ιωάννινα

Τηλέφωνα: +30-26510-07194, 07225, 07470, 07473
Fax: +30-26510-07006
E-mail: gramchem@uoi.gr
Ιστοσελίδα: www.chem.uoi.gr

Το Τμήμα σε αριθμούς

Ερευνητικά Εργαστήρια

 • Μέλη Δ.Ε.Π. : 36
 • Συμβασιούχοι Διδάσκοντες : 2
 • Μέλη Ε.Ε.Π. : 0
 • Μέλη Ε.ΔΙ.Π. : 14
 • Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. : 0
 • Διοικητικό Προσωπικό : 6
 • Προπτυχιακοί Φοιτητές : 1.093
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές : 281
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες : 97
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές : 20

Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 (υφιστάμενη κατάσταση την 12.04.2024)

 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
 • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
 • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
 • Εργαστήριο Φυσικοχημείας
 • Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων
 • Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
 • Εργαστήριο Βιοχημείας