Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Τμήμα Χημείας

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων φιλοδοξεί να συμμετάσχει και να συμβάλει στις εξελίξεις στον χώρο της Χημείας. Όντας καταξιωμένο στην ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, έχει θέσει τρεις βασικούς και υλοποιήσιμους στόχους, που είναι η περαιτέρω στελέχωσή του με αξιόλογο ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό, η επέκταση των ερευνητικών του δραστηριοτήτων και η διαρκής βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών του.

Ιδρύθηκε το 1977, και η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη. Η φοίτηση οδηγεί σε πτυχίο Χημείας με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Μέχρι και σήμερα έχει χορηγήσει 2.535 πτυχία Χημείας, έχουν απονεμηθεί 390 διδακτορικά διπλώματα και 503 μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

Το Τμήμα Χημείας οργανωτικά απαρτίζεται από 4 Τομείς (Φ.Ε.Κ. 149/Β/06.04.1983):

 1. Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
 2. Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
 3. Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
 4. Φυσικοχημείας
   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραμματέας: Ξανθή Τουτουνζόγλου

Γραμματεία Τμήματος Χημείας
«Μεταβατικό» Κτίριο Διοίκησης, Ισόγειο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη
45110 Ιωάννινα

Τηλέφωνα: 26510 07194, 07225, 07470, 07473
Fax: 26510 07006
E-mail: gramchem@uoi.gr
Ιστοσελίδα: www.chem.uoi.gr

Το Τμήμα σε αριθμούς

 • Μέλη ΔΕΠ: 34
 • Συμβασιούχοι Διδάσκοντες :7
 • Ε.Ε.Π. : 0
 • Ε.ΔΙ.Π. : 15
 • Ε.Τ.Ε.Π. : 1
 • Διοικητικό Προσωπικό : 7
 • Προπτυχιακοί Φοιτητές : 1055
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές: 312
 • Υποψήφιοι Διδάκτορες : 102
 • Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές : 15


Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 (υφιστάμενη κατάσταση την 01.03.2022)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι