Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

Με το πέρας της διαδικασίας εκλογής για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

που διεξήχθη τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα αξιώματα με διετή θητεία,

από 01.09.2020 έως 31.08.2022 οι:

Προέδρος:
Μαρία Λουλούδη του Δημητρίου, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Ευθύμιος Μπόκαρης του Παναγιώτη,  Αναπληρωτής Καθηγητής

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

You might be interested in …