Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας

Με το πέρας της διαδικασίας εκλογής για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας που διεξήχθη τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα αξιώματα με διετή θητεία, από 01.09.2020 έως 31.08.2022 […]

Read More

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος “ΖΕΥΣ” στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα κατά το διάστημα από 09:00 έως 14:00, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, εκλέχτηκαν […]

Read More

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών

Με το πέρας της διαδικασίας εκλογής για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών που διεξήχθη τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα αξιώματα με διετή θητεία, από 01.09.2020 έως 31.08.2022 […]

Read More

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε   Α) υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό […]

Read More

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Read More

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Read More