Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)

Δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. (Φ.Ε.Κ. 232/Α/17.12.2022) το Π.Δ. 85/2022 “Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο)”, σύμφωνα με το οποίο οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών ανήκουν στην Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης […]

Read More

Μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λίστα του Πανεπιστημίου Stanford

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητή κ. Γεώργιου Φλούδα, που αφορά την περίληψη μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής στη λίστα του Πανεπιστημίου Stanford.    

Read More

Έπαινος Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2020-2022

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής  προτάσεων για την απονομή του “Επαίνου Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2020-2022”  (ο Έπαινος αφορά συνολικά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022) σε μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών. Τα κριτήρια […]

Read More

Ανακοίνωση των Κοσμητόρων των Σ.Θ.Ε. σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη ανακοίνωση των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών, σχετικά με το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Read More

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και […]

Read More

Ημερίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου

Η Σχολή Θετικών Επιστημών, στο πλαίσιο της προβολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου αλλά και της διασύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θα πραγματοποιήσει Ημερίδα παρουσίασης των εξελίξεων και προοπτικών των Τμημάτων της. […]

Read More