Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή/τρια του/της, των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Θετικών Επιστημών, στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής, με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 28.06.2023, ημέρα Τετάρτη, ηλεκτρονικά, από 09:00 π.μ. μέχρι 12:00 μεσημβρινή.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε την επισυναπτόμενη σχετική Προκήρυξη, καθώς και την Αίτηση Υποψηφιότητας.

You might be interested in …