Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2023, Εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2024 αναδείχθηκαν οι:

  • Εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π.: Δέσποινα Πανταζή του Δημητρίου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Χημείας.
  • Εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π.: Κωνσταντίνα Τζουβάρα του Δημητρίου, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών.

Επισυνάπτονται τα Πρακτικά Εκλογής των αντίστοιχων Ο.Δ.Ε. καθώς και της Ψηφιακής Κάλπης “ΖΕΥΣ”.

You might be interested in …