Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Εκλογή στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, η οποία ορίστηκε με το Α.Π.  334/09.06.2021 έγγραφο της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η οποία διενεργήθηκε στις 23 Ιουνίου 2021, εκλέχθηκε στο αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, με τριετή θητεία (από 01.09.2021 έως 31.08.2024) ο μοναδικός υποψήφιος, κ. Γεώργιος Φλούδας του Αχιλλέα, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής.

You might be interested in …