Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Έπαινος Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2020-2022

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής  προτάσεων για την απονομή του “Επαίνου Διδασκαλίας της Σχολής Θετικών Επιστημών 2020-2022”  (ο Έπαινος αφορά συνολικά τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021 & 2021-2022) σε μέλος Δ.Ε.Π. της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Τα κριτήρια και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί περιγράφονται στον σχετικό κανονισμό ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών στην υποκατηγορία “Η Σχολή” και ο οποίος επισυνάπτεται.

Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών αυτοπροσώπως ή σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση sxolithet@uoi.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων σύμφωνα με τον κανονισμό, είναι η Τετάρτη 30.11.2022.

 

You might be interested in …