Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λίστα του Πανεπιστημίου Stanford

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη ανακοίνωση του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητή κ. Γεώργιου Φλούδα, που αφορά την περίληψη μελών ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη λίστα του Πανεπιστημίου Stanford.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

You might be interested in …