Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2022 – 31.08.2024), στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και τις σχετικές Αιτήσεις Υποψηφιότητας.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022

Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων:  Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 22 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00.

You might be interested in …