Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη  εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, με διετή θητεία (01.09.2020 – 31.08.2022), στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς και τις σχετικές Αιτήσεις Υποψηφιότητας.

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020
Λήξη υποβολής υποψηφιοτήτων:  Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00

 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://zeus.grnet.gr.

 

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών

You might be interested in …