Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30-26510-07175
Menu

Ανακήρυξη Υποψηφίων εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Εκ μέρους του Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα

You might be interested in …