Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών

Με το πέρας της διαδικασίας εκλογής για το αξίωμα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών

που διεξήχθη τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020, εκλέχθηκαν στα αντίστοιχα αξιώματα με διετή θητεία,

από 01.09.2020 έως 31.08.2022 οι:

Προέδρος:
Θεόδωρος Βλάχος του Δημητρίου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Χάρης Παπαδόπουλος του Ιωάννη, Αναπληρωτής Καθηγητής

Απο την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή Διενέργειας Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών

You might be interested in …