Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής – Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Παρακαλούμε δείτε το συνημμένο έγγραφο ορισμού της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Από την Κοσμητεία

You might be interested in …