Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Ανακήρυξη Υποψήφιου Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                         Ιωάννινα, 11  Ιουνίου 2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ανακηρύσσουμε υποψήφιο για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα εκλογιμότητας:

τον κ. Γεώργιο Φλούδα του Αχιλλέα,

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής,

της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

  • Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 23 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη από ώρα 08:00 μέχρι 16:00.
  • Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιείται μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε.).
  • Κοσμήτορας εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
  • Αν κανείς από τους υποψηφίους δε συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 24η Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη από τις 08:00 έως τις 16:00.
  • Σε περίπτωση νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας αυτή επαναλαμβάνεται κατά την επόμενη εργάσιμη ημέρα 25η Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ίδιες ώρες, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.
  • Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται εφόσον συγκεντρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων.

Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος

Φουντάς Κωνσταντίνος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Τμήμα Φυσικής

You might be interested in …