Σχολή Θετικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
sxolithet@uoi.gr   +30 26510 07175

Αποτελέσματα Εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής

Στις εκλογές που διεξήχθησαν με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του συστήματος “ΖΕΥΣ” στις 27 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα κατά το διάστημα από 09:00 έως 14:00, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φυσικής, εκλέχτηκαν έχοντας συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων οι ακόλουθοι:

Πρόεδρος:
Παναγιώτης Κόκκας, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος:
Αλέξιος Δούβαλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή